Lapas

piektdiena, 2015. gada 1. maijs

Kad ir tāda diena... Bet es piesaukšu Dievu, 
un Tas Kungs mani izglābs. 
Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, 
un Viņš uzklausīs manu balsi. 

Met savu nastu uz To Kungu,
 Viņš tevi uzturēs taisnu;
 Viņš neļaus nemūžam taisnajam šaubīties.

Psalms 55:16-18, 22

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru